Serveis


 • Revisió, càrregues i proves hidràuliques d'extintors d'incendi manuals i mòbils (de pols i de gas).
 • Instal-lació d'extintors manuals.
 • Instal-lació de xarxa BIE (mànegues) i hidrants.
 • Instal-lació de sistemes de detecció i extinció automàtics.
 • Revisions i proves hidràuliques d'equips de mànegues BIE de 25 i 45. Revisió de tots els components de l'armari.
 • Revisió de sistemes d'extinció automàtica.
 • Revisió sistemes de detecció de fum, calor i polsadors d'alarma.

  Altres serveis

 • Confecció de llistats per les revisions trimestrals (segons RD 1942/1993). Enumeració dels elements contra incendis. Marcació de plànols.
 • Senyalització d'evacuació. Senyalització d'elements contra incendis.
 • Senyalització fotoluminiscent de bandes, escales i recorreguts d'evacuació segons normativa.
 • Proves de foc de formació per les empreses.
 • Portes correderes tallafoc RF amb els seus accessoris (amortidors, electroimans...).
 • Vidres paraflames PF30 a PF120.
 • Material d'ignifugació i projecció de morter a estructures metàl-liques.
 • Equips de respiració autònoms (per instal-lacions d'amoníac i treballs especials). Caretes amb filtres.

  DISTRIBUÏDOR OFICIAL M.S.A. Venda i manteniment.

Tornar a l'Inici

 |  Nau TSS · Vista aèrea

No es deixi sorpendre pel foc !

Empresa familiar dedicada a la instal-lació i manteniment de SPCI (Sistemes de Protecció Contra Incendis) des de l'any 1993 .
La nostra principal dedicació és el MANTENIMENT INTEGRAL D'INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDIS seguint les normatives actuals.

TELESISTEMES DE SEGURETAT, S.L.
Parc Activitats Econòmiques
Carrer Tarragona, 12
Vic · Osona · Barcelona
Tel. 93 889 04 98 - Fax 93 889 00 92
info@telesistemes.com
www.telesistemes.com
www.telesistemes.cat
www.telesistemes.es

Avís legal LODP