Senyalitzacions

Sinalux · una garantia per el mercat

En les senyals Sinalux i Masterlux la classificació i qualificació sol·licitada en les normes està impresa en la mateixa senyal (com s'indica en el següent exemple).
La identificació d'un producte es de gran importància. Així, es garantitza al consumidor/usuari la qualitat del producte. En altres equips tècnics de seguretat (per exemple: els extintors) s'exigeix la informació de la seva eficàcia. En la senyalització Foto luminiscent s'haurà de exigir la mateixa informació. Així, i haurà un coneixement real de cada producte i cada producció conforme a la normativa i la seva qualitat real. Aquest detall tant important es la única garantia d'informació i utilització per l'usuari. Haurà d'estar registrat en l'equip / senyal. Lo comentat anteriorment es a més una exigència de les normas UNE i DIN:

"...els productes foto luminiscents a utilitzar en senyalitzacions hauran de ser identificats de una manera permanent..."

La qualitat de totes les senyals Sinalux i Masterlux es garantitzada per un control de qualitat en procés continu.

Tipus de productes Sinalux

Es tracta de senyals fabricades en PVC de 2 mm de gruix que dins de l'àmbit de la foto luminiscència compleixen encara més les normes europeas (ISO,SIN i UNE). Les seves capacitats luminiscents tenen valors molt més elevats que els exigits en la normativa, com es pot demostrar en l'assaig que hem realitzat en un laboratori oficial alemany. Sinalux es per tant la millor relació qualitat/preu.

Senyalització d'evaquació segons exigència del Real Decret 485/1997 del 14 d'abril

      

Senyals per portes
Senyalització d'extintors
Per permetre una ràpida identificació del contingut d'un extintor i les classes de foc, fins i tot en la foscor.

  

Senyalització panoràmica
La senyalització panoràmica garanteix una millor visibilitat

  

Sistema Sinalux -LLL de senyalització
Per aplicació horitzontals (terra i escales). Senyals autoedhesives i antideslizantes.Làmines autoedhesives i antideslizantes
Senyalització de seguretat foto luminiscent per túnels
En un entorn tancat com son els túnels de carretera i ferroviaris, els accidents i en particular, els incendis poden tenir conseqüències tràgiques. Aquest risc es incrementat degut a la falta de harmonització de les informacions, de les comunicacions i dels equips de seguretat. Es fundamental garantitzar que en els primers 10 minuts els usuaris assegurin la seva integritat i s'intervingui de forma immediata per evitar danys majors. La senyalització de seguretat foto luminiscent Sinalux-AL per túnels proporciona una efectiva disminució dels riscos, aportant una informació única a l'hora d'indicar les sortides de emergència i els equips de lluita contra incendis existents, reduint d'aquesta manera les situacions de pànic.

Senyalització de vies d'evacuació
Senyals d'una cara que indiquen a una distància de 20 a 25 metres les sortides de emergències més properes. Hauran d'instal·lar-se de 1,1m a 1,5 m per damunt del nivell de la via de evacuació.


Els plànols d'evacuació son d'obligada instal·lació en tots els edificis residencials, segons l'exigència de les següents reglamentacions:

- Ordre del Ministeri de Comerç i Turisme de 25 de setembre de 1979.
- Circular de la Direcció General d'Empreses i activitats Turístiques del 10 d'abril de 1980.
- Recomanació 86/666/CEE del Consell de les Comunitats Europees del 22 de desembre de 1986.
- Norma UNE-23-032-83 Seguretat contra incendis.


Símbols gràfics per la seva utilització en els plànols de construcció i plànols d'emergència.

Plànols de planta
Hotels, residències i centres comercialsPlànols d'habitació d'HotelsPlànols d'evacuació

Fàbriques, hospitals, hipermercats

Tornar a l'Inici

 |  Nau TSS · Vista aèrea

No es deixi sorpendre pel foc !

Empresa familiar dedicada a la instal-lació i manteniment de SPCI (Sistemes de Protecció Contra Incendis) des de l'any 1993 .
La nostra principal dedicació és el MANTENIMENT INTEGRAL D'INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDIS seguint les normatives actuals.

TELESISTEMES DE SEGURETAT, S.L.
Parc Activitats Econòmiques
Carrer Tarragona, 12
Vic · Osona · Barcelona
Tel. 93 889 04 98 - Fax 93 889 00 92
info@telesistemes.com
www.telesistemes.com
www.telesistemes.cat
www.telesistemes.es

Avís legal LODP