Empresa

Empresa familiar dedicada a la instal-lació i manteniment de SPCI (Sistemes de Protecció Contra Incendis) des de l'any 1993. Aquesta empresa va absorbir tots els clients i l'estructura que GADEX MCI tenia des de l'any 1981.

La nostra principal dedicació és el MANTENIMENT INTEGRAL D'INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDIS seguint les normatives actuals (R.D 1942/1993) i lluitant contra empreses del sector que estan en una posició d'irregularitat, i que, en lloc de preocupar-se d'oferir al client un bon servei amb garantia de qualitat, només es preocupen d'oferir el preu més econòmic possible.

Lamentablement, avui en dia encara hi ha una part del mercat que escull aquesta segona opció en detriment de la seva pròpia seguretat. Nosaltres, amb el nostre sentit de la responsabilitat i a favor sempre de la seguretat del client, procurem donar dia a dia la garantia de qualitat i l'ètica que el sector de la seguretat es mereix, tant en les nostres instal-lacions com en el seu manteniment. D'això n'és testimoni la nostra experiència de tants anys en el sector de contra incendis, la nostra implantació del sistema de qualitat ISO 9002 certificat per AENOR l'any 2000, la nostra gestió de residus industrials especials des de l'any 1993 i tot el control administratiu i burocràtic dels nostres procediments.

El nostre àmbit d'actuació és, principalment, les comarques d'Osona i El Ripollès, tot i que tenim clients arreu de les províncies de Barcelona i Girona. El nostre millor aval són els més de 4.000 clients que ens han dipositat la seva confiança al llarg de tots aquests anys i que van des del petit comerciant de només 1 extintor d'incendis fins a grans empreses amb sistemes de detecció d'incendis, mànegues, extincions automàtiques i extintors.

Un cop més, ens agradaria fer un èmfasi especial per poder erradicar entre tots, nosaltres i vostè, a totes les empreses que no són dignes de confiança i que fan irregularitats i estafes en el sector de la seguretat contra incendis, LA SEVA SEGURETAT.

Nosaltres estem segurs que no els decebrem, ni en el preu dels nostres serveis ni en la nostra eficàcia.

      

Referències

Empresa instal-ladora/mantenidora de Sistemes de Protecció d'Incendis amb els núms. de R.I. 08-151538 i 08-146008 del Dpt. Indústria de la Generalitat de Catalunya amb els 13 epígrafs de les 13 activitats que comporta el ram: segons R.D. 1942/1993: Sistemes de detecció d'incendis, alarma d'incendis, hidrants i abastaments d'aigua contra incendis, mànegues, extintors, sistemes de columna seca i qualsevol tipus d'instal-lació d'extinció automàtica, ja sigui aigua, pols o gas.

La nostra empresa disposa d'un TALLER MÒBIL homologat pel Dpt. d'Indústria de la Generalitat amb tota la maquinària necessària per poder fer els manteniments i recàrregues dels aparells extintors segons normatives R.D. 1942/1993, amb la comoditat que comporta el fet de poder fer les verificacions i comprovacions a casa del client, sense manipulacions innecessàries ni desplaçaments dels aparells, la qual cosa ens permet d'abaratir costos quan parlem de càrregues i revisions.

La nostra empresa ofereix 1 any de garantia en tots els nostres productes i serveis.

Empresa donada d'alta a la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. de codi P-15025.1 de l'INVENTARI PERMANENT DE PRODUCTORS DE RESIDUS INDUSTRIALS d'acord amb allò que disposa l'article 5 del Decret 142/1984, que ens permet d'abocar el nostre residu (pols d'extintor) a una planta de tractament de residus industrials.

Tornar a l'Inici

 |  Nau TSS · Vista aèrea

No es deixi sorpendre pel foc !

Empresa familiar dedicada a la instal-lació i manteniment de SPCI (Sistemes de Protecció Contra Incendis) des de l'any 1993 .
La nostra principal dedicació és el MANTENIMENT INTEGRAL D'INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDIS seguint les normatives actuals.

TELESISTEMES DE SEGURETAT, S.L.
Parc Activitats Econòmiques
Carrer Tarragona, 12
Vic · Osona · Barcelona
Tel. 93 889 04 98 - Fax 93 889 00 92
info@telesistemes.com
www.telesistemes.com
www.telesistemes.cat
www.telesistemes.es

Avís legal LODP